• Zanglessen kunnen tot 24 uur van te voren verzet of afgezegd worden, daarna worden ze volledig in rekening gebracht. Bij dringende reden of overmacht kan in overleg de les worden ingehaald, mits dit uiterlijk 24 uur van te voren wordt gemeld. (groepslessen kunnen niet worden ingehaald noch vind er restitutie plaats!)
 • Absentie docente: mocht de docente niet kunnen les geven (bijvoorbeeld bij ziekte) zal deze tijdig afbellen of dit per WhatsApp laten weten. Deze les zal dan verschoven worden naar een volgende keer
 • De 10-lessenkaart is strikt persoonlijk. Deze dient in zijn geheel bij aanvang van de lessen te worden betaald. De geldigheidsduur van de 10-lessenkaart is 12 maanden
 • De  5-lessenkaart is strikt persoonlijk. Deze dient in zijn geheel bij aanvang van de lessen te worden betaald. De geldigheidsduur van de 5-lessenkaart is 6 maanden
 • Er is geen restitutie van niet gebruikte lessen
 • De cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 12 maanden
 • Roken is ongewenst
 • De zangcoach is niet aansprakelijk voor letsel en/of ziekte, door de leerling opgelopen tijdens de les. Er wordt alles aan gedaan om de lespraktijk zo veilig mogelijk te houden.
  Ook de door het RIVM geadviseerde en op dat moment geldende coronamaatregelen worden gehanteerd: veilig zingen, op afstand, in een voor en na elke leerling geventileerde ruimte
 • Natuurlijk vrij zingen hanteert bij facturen een betalingstermijn van 30 dagen
 • Indien nodig kunnen voorwaarden aangepast worden