Algemene privacy voorwaarden

29-01-2020
 

1. Introductie

Dit privacybeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of de gegevens worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.
 

2. Wie zijn we?

Ons website addres is: https://natuurlijkvrijzingen.nl
 

3. Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

 
Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Voornaam, e-mail.

Wanneer bezoekers inloggen om toegang te krijgen tot het uitgebreide deel van deze website of een opmerking achterlaten op deze website verzamelen we data via het opmerkingenformulier, en het registratieformulier. Het bezoekers IP adres en browser gebruik om te helpen bij spamdetectie.
Indien u ons hiervoor daarnaast uw expliciete toestemming geeft d.m.v. een inschrijving op de nieuwsbrief zal uw e-mailadres ook gebruikt worden om u via e-mail op de hoogte te houden van onze activiteiten en acties. U kan zich echter op eender welk moment opnieuw uitschrijven.

IP-Adres

Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u zich inschrijft.
Anderzijds wordt het IP-adres geregistreerd bij de reservering om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

4. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen

De enige wijze waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:

  • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens zoals bv. in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruik;

  • Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven, zie

5. Door wie/in welke systemen worden uw gegevens verwerkt?

Wij doen beroep op onderstaande derden om een deel van de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. We zorgen ervoor dat elk van deze derden dit privacybeleid ook naleven.

Natuurlijk Hosting

Google analetics

H.Saelman

 

6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden bij ons zolang bewaard als u zich heeft geregistreerd.

Eventueel bewaren wij persoonsgegevens langer indien dat noodzakelijk is, zoals in het geval waarbij u zich inschreef op de nieuwsbrief en wij uw e-mailadres langer dienen bij te houden.
U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen, tenzij u openstaande rekeningen heeft bij ons.

7. Van welke cookies maken wij gebruik?

De cookies die gebruikt worden zijn enkel functionele cookies en analytische cookies voor het optimaliseren van het gebruik van de toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde tracking cookies om u te identificeren en content van deze of andere pagina aan uw profiel aan te passen.
Bepaalde cookies vervallen bij het afsluiten van uw sessie. Andere cookies blijven actief, doch maximaal 2 jaar.

Ultimate member

Google analytics
Google Analytics verzamelt geaonimiseerde gegevens over het gebruik van Resengo met als doel de werking te kunnen verbeteren.

Facebook
Wanneer u aanmeldt met Facebook plaatst Facebook een cookie om uw sessie te onthouden.

8. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens.

  • Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.

  • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.

  • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

  • Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

  • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor al uw vragen of klachten omtrent het verwerken van persoonsgegevens, gelieve deze steeds enkel en alleen per e-mail te communiceren naar het e-mailadres: info@natuurlijkvrijzingen.nl.
Uw vraag zal steeds binnen de wettelijke termijn van 30 kalenderdagen behandeld worden.