Dit initiatief is voor mensen die door omstandigheden zijn vastgelopen in hun leven; bijvoorbeeld verlies van een geliefd persoon, werk of een andere ingrijpende gebeurtenis. Onder begeleiding van kunstvak-docenten wordt je op het spoor gezet om je leven weer een positieve wending te geven. Het bezig zijn met Kunst en Natuur heeft positieve invloed dat diep kan doorwerken waardoor je Welzijn ondervindt. Verschillende docenten die gespecialiseerd zijn in een creatief vak, staan klaar om deze mensen in een traject van 12 uur weer verder de goede kant op te helpen. Informatie over dit project is te vinden via website: KunstNatuurWelzijn. Via een 1e lijns zorgaanbieder zoals huisarts, praktijkondersteuner ggz, fysiotherapeut of maatschappelijk werker kan je je aanmelden waarna de 12 uren vergoed worden door de gemeente. Het project voor Soest is opgezet door Anita Vreugdenhil (KunstenHuis Idea) en Floor de Graaf (zelfstandig kunsteducator). In Leiden loopt ook een dergelijk project: Zorg met Kunst

KNW biedt creatieve activiteiten voor mensen in Soest en Soesterberg met psychosociale kwetsbaarheden. Per persoon kan 12 uur kosteloos worden deelgenomen. De lessen/sessies vinden bij voorkeur tweewekelijks plaats.

Zorg- en hulpverleners kunnen patiënten/cliënten aanmelden. Dat gaat eenvoudig via een mailtje naar info@kunstnatuurwelzijn.nl o.v.v. naam en telefoonnummer en/of e-mailadres van de patiënt of cliënt. Ook voor meer informatie kan worden gemaild naar dit adres.

Als zangdocent vind ik het een goed plan om hieraan mee te werken. Dankzij heilzame oefeningen wordt je ontspannen,  je herwint vertrouwen en zekerheid in jezelf. Hiermee ontwikkel je gaande weg meer veerkracht en stabiliteit om het leven weer beter aan te kunnen. Uiteindelijk wordt je van zingen blij en gelukkig!