Klassiek: fundament westerse muziek

Het fundament van de westerse muziek is klassieke muziek. Als je wilt leren zingen dan kan je het beste je in het begin richten op klassiek zangles. Dat heeft als voordeel dat je een brede basis ontwikkelt waardoor je na enige tijd elke stijl kan leren zingen die jij wilt. Je oefent een krachtige ademhalingstechniek zodat je zonder microfoon achterin de zaal hoorbaar en verstaanbaar bent. Verder kom je in aanraking met diverse componisten uit diverse landen, die zich door de eeuwen heen hebben bewezen en tel daarbij op de verschillende talen en dichters. Elke taal heeft zijn eigen tongval. Je leert de dictie (uitspraak) zo goed mogelijk te kennen en krijgt oefeningen hiervoor. Er opent zich een rijke wereld voor iedereen die zich hierin verdiept.

The transformative power of classical music | Benjamin Zander

Voorbeelden klassieke zang: